Härliga sockor i Lovikka

Sockor i Lovikka är fantastiskt skönt. 
Om man vill, behövs inga andra strumpor under, den mjuka luftiga ullkänslan är underbar på foten.
Lovikka sockor kan man ha i skor på vintern, och som inomhussockor.
Lovikkasockor går dessutom fort att sticka.
Stickor nummer 6.
Av det ljusgrå garnet (färg 1) går det åt 130 gram, och det röda (färg 2) 40 gram.
 

Lägg upp 28 m med färg 1.
Sticka 5 varv avigstickning.
a. Byt till färg 2, sticka 4 varv slätstickning.
b. Byt till färg 1, sticka 1 varv räta m, sticka 3 varv avig stickning
Sticka a – b 4 gånger totalt.
Fortsätt att sticka med färg 1 resten av sockan.
Sticka 5 varv slätstickning.
Nu börjar hällappen som stickas på stickor nr 4 och 1.
Sticka 12 varv, ca 5-5½ cm.
Sticka 8 rm, 2 rm tills, 1 rm, vänd
Lyft 1 m, 3 am, 2 am tills, 1 am, vänd
Lyft 1 m, 4 rm, 2 rm tills, 1 rm, vänd
Lyft 1 m, 5 am, 2 am, tills, 1 am, vänd
Lyft 1 m, 5 rm, 2 rm tills, 1 rm, vänd

Lyft 1 m, 5 am, 2 am tills, 1 am, vänd

Nu stickas sockan runt igen. Sticka de 8 m över hälen.

Plocka upp 7 m längs med sidan på hällappen, sticka runt på sticka nr 2 och 3, plocka upp 7 m på
andra sidan hällappen. Sticka ett varv.
Minska på var sida, i slutet på sticka 1, och i början på sticka 4, vartannat varv, tills det är 28 m
kvar.

Sticka tills sockan räcker över lilltån, ca 20-22 varv, ca 15-16 cm från hällappen.
Minska i slutet av sticka 1 och 3, och början sticka 2 och 4 vartannat varv tills det återstår 4 m på
varje sticka. Minska därefter vart varv, tills det är 2 m kvar på var sticka, tag av garnet och drag
det igenom m och fäst.

Förnöjsam stickning 

önskar Ann